Paslaugų Teikimo Sąlygos

Atnaujinta 2023-02-10
 
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS (TOLIAU – SĄLYGOS) YRA PRIVALOMOS VISIEMS ASMENIMS, KURIE NAUDOJASI TAVOSVEIKATA.LT TINKLAPIU, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR ASMUO YRA REGISTRUOTAS TINKLAPIO VARTOTOJAS, AR NĖRA REGISTRUOTAS TINKLAPIO NAUDOTOJAS (TOLIAU – NAUDOTOJAS).
 
NAUDOTOJAS SUTIKIMĄ SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR ĮSIPAREIGOJIMĄ JŲ LAIKYTIS IŠREIŠKIA BET KOKIU BŪDU IR FORMA NAUDODAMASIS TAVOSVEIKATA.LT TINKLALAPIU.
 
ASMENYS, NESUTINKANTYS AR NEPRITARIANTYS BENT VIENAI IŠ SĄLYGŲ NUOSTATŲ, NETURI TEISĖS NAUDOTIS TAVOSVEIKATA.LT TINKLALAPIU.
 
PASLAUGOS TIEKĖJAS TURI TEISĘ VIENAŠALIŠKAI KEISTI, KOREGUOTI AR PAPILDYTI TAVOSVEIKATA.LT TEIKIAMAS PASLAUGAS, JŲ APMOKESTINIMĄ IR BET KURIAS SĄLYGŲ NUOSTATAS.
 
 
PASLAUGOS TEIKĖJO GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖ
 
PASLAUGA TEIKIAMA TOKIA, KOKIA, PASLAUGŲ TEIKĖJO NUOMONE, YRA TINKAMA IR PASLAUGŲ TEIKĖJAS NEGARANTUOJA, KAD PASLAUGA ATITINKA NAUDOTOJO LŪKESČIUS IR REIKALAVIMUS;
 
PASLAUGOS TEIKIAMOS VIRTUALIAI (NUOTOLINIU BŪDU). 
 
VISI SVETAINĖJE PATEIKTI MITYBOS PATARIMAI YRA TIK INFORMACINIO POBŪDŽIO IR NEGALI ATSTOTI PROFESIONALIOS MEDICINOS PAGALBOS, DIAGNOSTIKOS ARBA GYDYMO.
 
PASLAUGOS TEIKĖJAS NEGARANTUOJA, KAD NAUDOTOJUI PAVYKS PASIEKTI NORIMŲ TIKSLŲ.
 
PASLAUGOS TEIKĖJAS NEATSAKO UŽ ŽALĄ, PADARYTĄ NAUDOTOJUI AR TRETIESIEMS ASMENIMS VADOVOVAUJANTIS TINKLALAPYJE PATEIKIAMA MEDŽIAGA.
 
TAVOSVEIKATA.LT NESUTEIKIA VARTOTOJAMS JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL TINKLALAPIO NEPERTRAUKIAMO FUNKCIONAVIMO IR NUOLATINIO PRIEINAMUMO. PASLAUGOS TEIKĖJAS PASILIEKA TEISĘ BET KADA, BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO APRIBOTI ARBA NUTRAUKTI TINKLALAPIO AR TAM TIKROS JO DALIES VEIKIMĄ.
 
 
PASLAUGOS NAUDOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
 
NAUDOTOJUI KIEKVIENU KONKREČIU ATVEJU PRIEŠ PRADEDANT LAIKYTIS REKOMENDACINĖS MITYBOS YRA BŪTINA ATSAKINGAI ĮVERTINTI SAVO GALIMYBES, O KILUS ABEJONĖMS – KONSULTUOTIS SU GYDYTOJU.
 
NAUDOTOJAS NORĖDAMAS NAUDOTIS PASLAUGOMIS TURI TURĖTI PRIEIGĄ PRIE INTERNETO, IŠMANIĄ ĮRANGĄ IR PARSISIŪSTI REIKIAMAS PROGRAMĖLES AR SOCIALINIUS TINKLUS / KOMUNIKACIJOS PLATFORMAS PILNAM PASLAUGŲ SERVISUI GAUTI. 
 
JEIGU VARTOTOJAS TURI SVEIKATOS SUTRIKIMŲ, VARTOJA VAISTUS AR PASTARUOJU METU BUVO OPERUOJAMAS, LAUKIASI AR NESENAI GIMDĖ, MAITINA KŪDIKĮ AR TIESIOG NĖRA TIKRAS, KAD TINKLAPYJE PATEIKTOS MITYBOS REKOMENDACIJOS JAM TINKA, PRIEŠ PRADĖDAMAS LAIKYTIS MITYBOS REKOMENDACIJŲ, JIS PRIVALO PASIKONSULTUOTI SU GYDYTOJAIS.
 
TINKLAPIO NAUDOTOJAS ATSAKO UŽ SAVO PRISIJUNGIMO DUOMENŲ SAUGOJIMĄ IR/AR PERDAVIMĄ TRETIESIEMS ASMENIMS. JEI TAVOSVEIKATA.LT TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS NAUDOJASI TREČIASIS ASMUO, PRISIJUNGĘS PRIE TAVOSVEIKATA.LT NAUDODAMASIS NAUDOTOJO PRISIJUNGIMO DUOMENIMIS, PASLAUGOS TEIKĖJAS ŠĮ ASMENĮ LAIKO NAUDOTOJU.
 
 
ASMENS DUOMENYS
 
NAUDOTOJAS PATVIRTINA, KAD JO TAVOSVEIKATA.LT TINKLALAPYJE PATEIKIAMI ASMENS DUOMENYS YRA TEISINGI.
 
NAUDOTOJAS SUTINKA IŠ PASLAUGOS TEIKĖJO EL. PAŠTU GAUTI PAPILDOMĄ INFORMACIJA RINKODAROS TIKSLAIS, KURIĄ SIŲS PASLAUGŲ TEIKĖJAS IR PASLAUGŲ TEIKĖJO BENDRADARBIAVIMO PARTNERIAI.
 
NAUDOTOJAS GALI BET KADA ATSISAKYTI BET KOKIOS INFORMACIJOS EL. PAŠTU, APIE TAI INFORMAVĘS PASLAUGOS TEIKĖJĄ EL. PAŠTO ADRESU LABAS@TAVOSVEIKATA.LT.
 
 
PINIGŲ GRĄŽINIMAS
 
ĮSIGYDAMI SKAITMENINĮ TURINĮ IŠ TAVOSVEIKATA.LT SVETAINĖS, JŪS NETENKATE TEISĖS Į PINIGŲ GRĄŽINIMĄ TUO ATVEJU, JEIGU JAU PRADĖJOTE NAUDOTIS ĮSIGYTU TURINIU, PVZ. PRISIJUNGĖTE PRIE SAVO PASKYROS, NEBENT PRODUKTO PUSLAPYJE NURODYTOS KITOKIOS PINIGŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS.
 
PINIGŲ GRĄŽINIMAS VYKDOMAS ES NUSTATYTOMIS VARTOTOJŲ TEISIŲ DIREKTYVOMIS, KURIAS GALITE RASTI ČIA: HTTPS://EUROPA.EU/YOUREUROPE/CITIZENS/CONSUMERS/SHOPPING/GUARANTEES-RETURNS/INDEX_LT.HTM
Pirkinių krepšelis
Krepšelis0
Jūsų krepšelis tuščias spauskite tęsti apsipirkimą įsigyti produktus
Tęsti Apsipirkimą
0